&READ E-PUB ☠ Uzun Gece ⇱ Ebook or Kindle ePUB free

&READ E-PUB ↡ Uzun Gece ☟ Gen bir kad n yata n n i inde birden korku ile uyan r mekte ve titremektedir Ola and bir eylerin olaca n hissetmekte, ok yak nda t m benli ini etkileyecek korkun bir geli menin titre imlerini almaktad r Ba ucundaki telefon tam o s rada almaya ba lar Kad n ba na musallat olacak belay hisseder gibi karars zca telefona bakarTitreyen elleriyle ahizeyi kald r r Kula na tok ve emredici bir ses gelir Bu yabanc ses, kendisinin ld rd eski kocas oldu unu ve intikam almaya geldi ini bildirir Art k hayat nda bir hayalet vard r