@Free ⛈ Pervane ò eBook or E-pub free

okuyun sadece ba d nmesi iiri i in bile okunur okuyun.. lk kez okudum, ok be endim.sayfa 28 TA IN EKLENMES Yaln zl k a a lardan ku lardan gelmiyorOtlar b ceklerle, bah eler bulutlarlaD rt mevsimin masal n s yl yorSular kederlenmiyor kimsesiz ak yorum diyeBal klar denizin yedi renkli turnas Topra n ta a borcu yok, g l n b lb le nispetiKediler sokaklarda birer g ne salk m de kokular , erik ralar , ceviz boyalar Ey g vdesini akl n n arm h nda unutanlarYaln zl k bizden yay l yor d nyayaA z m zda kan p ht s arzularTopuklar m zda uzaklar n k lk kez okudum, ok be endim.sayfa 28 TA IN EKLENMES Yaln zl k a a lardan ku lardan gelmiyorOtlar b ceklerle, bah eler bulutlarlaD rt mevsimin masal n s yl yorSular kederlenmiyor kimsesiz ak yorum diyeBal klar denizin yedi renkli turnas Topra n ta a borcu yok, g l n b lb le nispetiKediler sokaklarda birer g ne salk m de kokular , erik ralar , ceviz boyalar Ey g vdesini akl n n arm h nda unutanlarYaln zl k bizden yay l yor d nyayaA z m zda kan p ht s arzularTopuklar m zda uzaklar n kararan an Duvarlara g m yoruz var olu ayetimizi.Parmaklar n n kandilleriydiSabah diye bo lu a sald m r yaBoncuklu c mlemG zel s z yetmiyor ta n i eklenmesineBa l yor ba kalar n n zaman Aln mda g ky z hecesi bir k r k maviKapat yorum b t n pencerelerimi kr Erba 2014 @Free ⚾ Pervane ô Ba D nmesi l yans tmayan tek bir dize var m d r Ve biz bulutlara g md k ocuklar m z Ve biz ocuklar m z n kirpiklerine ast k babalar n Ve biz ld renden hayat m z ba lamas n bekledikVe biz katilimizle gelece e ark lar s yledikVe biz yoksullu un ac s ndan sessizce uzakla t kVe biz kad nlar m z arzular ndan tavanlara ast kVar m d r ger ekten tek bir dize nsan n haysiyetinden do mam olsun Aragon Tan t m B lteninden Harf harf g nderiyorum ya ser elerin duas ylaHepsi bir l m haz rl biliyor musun okudu um her eyi notlama prensibimden dolay notluyorum iirden anlad m pek s yleyemeyece im affediniz. d rt mevsimli bah elerden z rler buluyorum ya amaya Uykular n gamzelendi i bu sonsuz sabahlardaCan mda g llenen ne varsa Hayal Han mHarf harf g nderiyorum ya ser elerin duas ylaHepsi bir l m haz rl biliyor musun Her g n a p bir doz alman z gereken bir air kr Erba Hayat n naif y nlerini hat rlatan, bunu kutsayan bir air. G zel s z yetmiyor ta n iceklenmesine. Ya yoruz sedir a a lar n n g lgesine tutunaraks.44 Normalde iir okumam ama bir arkada m kr Erba sevdi inden dolay okumak istedim iirlerindeki s rrealizm al k oldu um t rden olmad halde be endi im k s mlar oldu Zaman zaman resimmi esine ak lda canlan yor Baz lar hi bir anlam ifade etmez gibi g z k rken baz lar da bir duyguyu ok g zel zetleyebiliyorlar Bununla birlikte m r Han m veya Hayal Han m gibi sesleni lerini de ok ho buldum Vermek istedi ini g zel yans tm Bir g n l mesi buIs nmak i in e ildi in ocak k l yle Normalde iir okumam ama bir arkada m kr Erba sevdi inden dolay okumak istedim iirlerindeki s rrealizm al k oldu um t rden olmad halde be endi im k s mlar oldu Zaman zaman resimmi esine ak lda canlan yor Baz lar hi bir anlam ifade etmez gibi g z k rken baz lar da bir duyguyu ok g zel zetleyebiliyorlar Bununla birlikte m r Han m veya Hayal Han m gibi sesleni lerini de ok ho buldum Vermek istedi ini g zel yans tm Bir g n l mesi buIs nmak i in e ildi in ocak k l yle bo uyor seni