!READ PDF ♾ Književnost uživo 4/15 ☫ PDF or E-pub free

!READ PDF ♻ Književnost uživo 4/15 ♱ Smilja Savin, Darko Cvijeti , Andrija CrnkoviSadr aj I Lanci gravitacije otkada svoj mozak poznajem, znam za muveFlorian Hajdu Sve je isto, kao Pecel ba Mladen Bla evi Ovijam oko prsta Vergilije Franizz Kolote ina vje alice Livija Re kovac i enje Petra argonja Ako me gusjenice prime u klaneljko Maurovi Imena, opisi, fikcije Slavica Gazibara Kuhinja Alen Brlek No ne teorije Tatjana Beuk La ak Ostatak ivota Miro kugor Ne pristajem na manje Blago Vukadin Razglednice Zoran miri Zdravica Tihomir Dun erovi Kretanje Marija Raki Mater etni ka Blago Vukadin TV Panorama II Najzelenija tukaj, rajo Smrdjeli smo podjednako Moris Mateljan Mario Martina Grbe a Razumij nerazum Skarletp Lublin Ulica Lubartowska Milo Petronijevi Knji evnik Robert Vrbnjak Grafikoni pokazuju rast Ivan Zrinu i Hrvatski kapitalizam Milo Petronijevi Ona je u susretu mene sa sobom Ilija Bari i Sitne podvale Mojca Bere a Instant Barba Franko Bu i Apokalipsa II Zoran miri Pet razina zadrtosti Mladen Bla evi Tragovi goveda Izet Medo evi Tarantino Vladimir Vukovi Kap po kap Ivan Gli i Da sam ja Bog Olivera Olja Petrovi elim ili jebale nas ovolike re i kada u sebi utimo najva nije stvari Katja Ku trin Bacanje abice Tamara apelj Balkan Ivana Pavi enstvena III Danas nema mleka Hajdemo kupiti pravopis i gramatiku Marko Marciu Putovanje Kre imir Butkovi Podzemlje Nikola Leskovar INRI Milo Petronijevi Dobar dan, gospodine Jordimovi u Alen Brabec Perigej Izet Medo evi Drva Tina Ruven U subotu nave er Moris Mateljan Sjediti na Balkanu Ru ica Ga perov Vu edolska golubica Barba Franko Bu i Krckaju orasi kozmosa IV Neke posljedice putovanja eljko Maurovi Neke posljedice putovanja Milan Zagorac Danas sam osjetio blink Peter Semoli Les casseurs Martina Mlinarevi Sopta Bit e sve dobro Zoran miri Budim se kraj hladne pe i Vid Sagadin igon Na istoku Mirela Fu Kalibriranje u prolje e Jure Radi Gastarbajter Marko Nada Topi Budi mjesto na kojem u po eljeti posaditi stablo Iva Rogi Skica Smilja Savin Tarot majstor Darko Cvijeti Piazza Vergilije Franizz Svjetlo Slavica Gazibara Jabuka Nenad Veli kovi Preokre i se, sine Alen Brabec Od kostiju svirala Iva Rogi Ispri avam ti se, nenapisana poezijo Andrija Crnkovi Bez interpunkcije ISSN