!KINDLE ⚓ Juan Gorospe ♖ PDF or E-pub free

!KINDLE ☳ Juan Gorospe ⚆ Bridgette was a rebel Mabababa ang marka niya sa eskuwelahan kaya ikinuha siya ng tutor ng kanyang mga magulang, si Juan na ilang taon lang ang tanda sa kanya ngunit isang henyo Mabilis na naging kaibigan niya ito sapagkat napaka gentle at napakabait nito He became her best friend, and she hisThrough the years their friendship grew deeper Naging business partners sila, saksi ang isa t isa sa mga kaganapan sa buhay nila Juan got engaged, and she found a boyfriend her family loved Akala niya ay walang magiging problema sa pagitan nila, akala niya ay magiging mag best friend sila buong buhay nila, ngunit bigla ay nagkaroon ng tensiyon sa pagitan nila Soon, they were French kissing each other And then she realized she was in love with him But was he in love with her, too Ano ang gagawin niya