|EPUB ♷ Iza riječi - Prtinom i cijelcem ⚕ eBooks or Kindle ePUB free

Moram priznati da za autoricu i njene kolumne nisam ni ula, jer Vijenac nisam nikad imala priliku vidjeti, sve dok nisam jednom igrom slu aja u Profila uzela ovu knjigu u ruke i malo je prolistala.Ve par stranica me jako zainteresiralo, tako da sam je se bez puno razmi ljanja odlu ila i kupiti, iako nemam obi aj kupovati non fiction Autorica bi se sigurno zgrozila nad mojom uporabom engleskog termina, a ovaj je jo uz to i hrvatski non fiction kojeg ja naj e e povezujem sa na im nesretnim Moram priznati da za autoricu i njene kolumne nisam ni ula, jer Vijenac nisam nikad imala priliku vidjeti, sve dok nisam jednom igrom slu aja u Profila uzela ovu knjigu u ruke i malo je prolistala.Ve par stranica me jako zainteresiralo, tako da sam je se bez puno razmi ljanja odlu ila i kupiti, iako nemam obi aj kupovati non fiction Autorica bi se sigurno zgrozila nad mojom uporabom engleskog termina, a ovaj je jo uz to i hrvatski non fiction kojeg ja naj e e povezujem sa na im nesretnim kolskim ud benicima o rije ima iz hrvatskog jezika i narje ja , od kojih velika ve ina polako tone u zaborav.Premda zvu i suhoparno, kolski, zapravo nije jer je autorica temu svake kolumne vrlo vje to i lijepo povezala s nekim anegdotama iz vlastitog ivota i rada Zapravo me i malo rastu ila jer sam se itaju i njene pri e, prisje ala pri a svoje bake, koje vi e nema.Ve samim time knjiga je bila vrijedna kupnje |EPUB ♗ Iza riječi - Prtinom i cijelcem ☩ Nakon dva rasprodana knji na izdanja majstorski napisanih kolumni o porijeklu, zna enju, stru noj i ku noj uporabi poznatih ili manje poznatih, svakodnevnih ili zaboravljenih rije i, Matica hrvatska objavljuje i tre e izdanje jezikoslovnoga hita Nives Opa i U odnosu na prethodna dva izdanja knjige Iza rije i, tre e je izdanje dopunjeno kazalom pojmova