{Free Pdf} ⛓ Işid ve Irak - Beled el-nifak Vel Şikak! ó eBook or E-pub free

Karde in karde i katletmesinin hikayesi {Free Pdf} í Işid ve Irak - Beled el-nifak Vel Şikak! · Beled el nifak vel ikak kiy zl l n ve d manca ayr l n diyar Hz Ali Irak n da lar nda yaralanm olan Abdullah A ar, imdi I D ve Irak yazd Herkesin masa ba nda rendikleriyle anlamaya ve anlatmaya kalkt I D ve Irak , Abdullah A ar ya ayarak, g rerek, hissederek, ac s n ve kahr n ekerek yazdTer rle m cadelede komando tugaylar nda, zel Kuvvetler de g rev yapan, say s z at maya giren ve Irak da lar nda belinden kur unla yaralanan Abdullah A ar, tamy l,g n,saat, ter r ate inin her g n kas p kavurdu u, k z lca k yametin koptu u Irak ta, Ba dat ta ya ad Onlarca kez, NinovaMusul Telafer e, Tamim Kerk k e, Selahaddin e, Diyala Bakuba ya, Anbar n varo lar na, K rt b lgesine Erbil, S leymaniye, Duhok , iili in kutsal alanlar na Necef ve Kerbela gitti Hem de k ylerine, obalar na, mezralar na kadar Onlarla ya ad Ara t rd , inceledi, g zlemledi vederece s cakl k alt nda l m n so uk nefesini ensesinde hissederek olaylar izledi Sonunda da ortaya bu kitap kt Abdullah A ar n sars c ve etkili anlat m yla, I D ve Irak bilinmeyen ger ekler ve ter rle kavrulan ya am n ac hik yeleri e li inde okuyacaks n z