|Ebook ♻ Dobra Pani ☪ eBooks or Kindle ePUB free

Moving, haunting, yet, confusing at the same time This story made me turn the pages back and forward, back and forward, just to make sure I didn t misread or misinterpret every single letter With an open ending, the author left me alone, questioning myself what would happen to the poor Helka, Czernicka, or any other miserable souls that unfortunately got in the eyes of Dobra pani Smutne. |Ebook ⚖ Dobra Pani ⚕ Bohaterk tytu ow jest zamo na dama, Ewelina Krzycka, kt ra uprawia pewien rodzaj duchowego wyzysku wyci ga z n dzy r ne m ode i m odziutkie osoby, daje im smakowa swej opieki i dobrobytu, a kiedy si nimi znudzi, odsy a je z powrotem na poprzednie miejsca i w ten spos b niejako je wykoleja Tak by o w przypadku panny Czernickiej i Helki Przedmiotem oburzenia autorki jest tutaj pewnego rodzaju gwa t dokonany na niewinnych umys ach Tym duszom i umys om grozi wiat, czyha na ich nie wiadomo , zastawia sid a w postaci niespodziewanego dobrobytu Dla ma ej Helki by oby wi c lepiej, gdyby pani Ewelina nie zwr ci a na ni uwagi Przez swoj nieodpart ch zaspokajania kaprys w, przyczyni a si do unieszcz liwienia dziecka, kt re nie zrozumie przyczyny, dla jakiej zosta o tak gwa townie odtr cone